Möten

Dags för årsmöte 2020

Den 1/3-20 klockan 13:00 kommer Sverok Jönköping-Kronoberg att ha årsmöte i föreningen Gameboards & Broadswords – Syds lokaler på Kulturhuset i Jönköping.

 

Hur hittar man till mötet?

Vi möts i Gameboards & Broadswords – SYDs lokaler på andra våningen på Kulturhuset i Jönköping. Adressen dit är: Svavelsticksgränd 7-9 i Jönköping. Om du kommer med tåg har du tur. Lokalen ligger inom bekvämt gångavstånd från centralstationen. Området som lokalen ligger på heter Tändsticksområdet och ligger bredvid järnvägen. En snabb googling borde kunna visa rätt, men SE UPP – det finns 2 kulturhus i Jönköping. Om det du hittar heter Spira, är ett sanslöst dyrt skrytbygge och ligger vid en bro, så har du hittat fel. Om det du hittar är en charmig fabrikslokal från 1800-talet, så har du hittat rätt. Välkommen.

 

Vilka får komma?

Alla Sverokföreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får skicka delegater. Här kommer ett utdrag ur stadgarna som visar hur många:

 

§ 15 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 16 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

           2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

           3 ombud för 51 – 100 medlemmar

           4 ombud för 101 – 150 medlemmar

           5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

           Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemstal, som under föregående år rapporterats till distriktet.

§ 17 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Alla medlemmar i Sverok-anslutna föreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får alltså komma, men rösträtt har man bara som ombud för sin förening. Sverok JK ersätter utlägg för resor till mötet för ombud. Resorna ska dock ha skett inom Sverige och ha utnyttjat det billigaste alternativet som fanns tillgängligt. Ta med kvitton, eller skicka dem i efterhand till vår kassör.

 

Vad kommer att avhandlas?

 

Jag är glad att jag frågade. Här kommer dagordningen:

 

Dagordning för Sverok Jönköping-Kronobergs årsmöte 1/3 2020 klockan 13:00

 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 12. Val av distriktsordförande
 13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 14. Val av ledamöter
 15. Val av revisorer och valberedning
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 17. Fastställande av avgifter
 18. Propositioner
  1. Förändring av stadgar
 19. Motioner
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Hur gör jag för att påverka?

Om du vill påverka distriktets verksamhet i någon riktning är det här rätt forum. Om du till exempel vill driva igenom att bidragen viktas i någon riktning, att distriktet arbetar med speciella projekt eller samarbeten eller själv vill delta i arbetet på någon förtroendepost. Det här är din chans att påverka och styra distriktet!

 

Om du vill gå med i styrelsen eller känner någon som vill bör du meddela detta till valberedningen, vilken nås genom Claes Gerleman – claesgerleman@gmail.com.

Finns det mer info någonstans?

Ja, här är en länk till våra möteshandlingar.

möteshandlingar årsmöte 2019

Serverar ni fika?

Japp.

 

Välkomna

 

/Styrelsen i Sverok Jönköping-Kronoberg