Årsmöte 2024

 

Årsmöte för SVEROK JK kommer hållas söndagen 2024-03-24 kl 13.00 i spelföreningen Gameboards and Broadswords – Syds (G&B-syd) lokaler, Kulturhuset på Tändsticksområdet i Jönköping, samt via Discord. Det går även att delta via en extern möteslokal i Växjö (
Möteshandlingar samt länk till Discord kommer att skickas ut senast två veckor innan årsmötet.
Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:
• 2 ombud för upp till och med 50 medlemmar
• 3 ombud för 51 – 100 medlemmar
• 4 ombud för 101 – 150 medlemmar
• 5 ombud för 151 medlemmar och därutöver
Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemstal, som under föregående år rapporterats till distriktet.
Motioner som ska behandlas vid årsmötet ska ha inkommit till SVEROK JK via mail (info@jk.sverok.se) tre veckor innan årsmötet, senast 23-02-22.


Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Frågan om mötets utlysning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Upprättande av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse SVEROK JK
12. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
13. Val av distriktsordförande
14. Beslut om antal styrelseledamöter 2022.
15. Val av ledamöter
16. Val av revisorer och valberedning
17. Årsmötets beslut angående bidrag till SVEROK
18. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023/2024
19. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår 0 kr i medlemsavgift
20. Övriga frågor
21. Mötet avslutas

Välkomna
Styrelsen SVEROK JK

 

Hur hittar man till mötet?

Vi möts i Gameboards & Broadswords – SYDs lokaler på andra våningen på Kulturhuset i Jönköping. Adressen dit är: Svavelsticksgränd 7-9 i Jönköping. Om du kommer med tåg har du tur. Lokalen ligger inom bekvämt gångavstånd från centralstationen. Området som lokalen ligger på heter Tändsticksområdet och ligger bredvid järnvägen. En snabb googling borde kunna visa rätt, men SE UPP – det finns 2 kulturhus i Jönköping. Om det du hittar heter Spira, är ett sanslöst dyrt skrytbygge och ligger vid en bro, så har du hittat fel. Om det du hittar är en charmig fabrikslokal från 1800-talet, så har du hittat rätt. Välkommen.

 

Vilka får komma?

Alla Sverokföreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får skicka delegater. Här kommer ett utdrag ur stadgarna som visar hur många:

 

§ 15 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 16 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

           2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

           3 ombud för 51 – 100 medlemmar

           4 ombud för 101 – 150 medlemmar

           5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

 Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemstal, som under föregående år rapporterats till distriktet.

§ 17 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Alla medlemmar i Sverok-anslutna föreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får alltså komma, men rösträtt har man bara som ombud för sin förening. Sverok JK ersätter utlägg för resor till mötet för ombud. Resorna ska dock ha skett inom Sverige och ha utnyttjat det billigaste alternativet som fanns tillgängligt. Ta med kvitton, eller skicka dem i efterhand till vår kassör.

 

Hur gör jag för att påverka?

Om du vill påverka distriktets verksamhet i någon riktning är det här rätt forum. Om du till exempel vill driva igenom att bidragen viktas i någon riktning, att distriktet arbetar med speciella projekt eller samarbeten eller själv vill delta i arbetet på någon förtroendepost. Det här är din chans att påverka och styra distriktet!

Om du vill gå med i distriktsstyrelsen kan di kontakta valberedningen claes.gerleman@gmail.com

 

Välkomna

/Styrelsen Sverok Jönköping-Kronoberg