Bidrag

Bidragsansökningar Sverok Jönköping-Kronoberg (2021)

Hos oss kan din förening, med säte inom Jönköping- eller Kronobergs län, söka bidrag för nästan vad som helst som gynnar din förening och dess medlemmar. I år prioriteras dock hyresbidrag och arrangemangsbidrag. I framtiden kan detta komma att ändras vilket just du som medlem kan påverka genom att komma på distriktets årsmöten. På årsmöten beslutas nämligen vilka bidragstyper som ska prioriteras för det kommande bidragsåret.

Vi behandlar ansökningar vid fyra tillfällen per år och senaste inlämningstillfälle vid endera ansökningsdatum är enligt följande:

28 Februari
31 Maj
30 September
31 December

Hyresbidrag

Bidrag utgår till förening för att täcka lokalkostnader som föreningen inte får i bidrag utav av sin hemkommun – eller annan bidragsgivare.
I fall där bara del av hyran täcks av annan bidragsgivare kan Sverok JK bistå med mellanskillnaden.
För att kunna behandla bidragsansökan behöver vi ett verifikat (hyresfaktura, kopia på kontrakt eller liknande) som anger hyresnivån. Vi tar även tacksamt emot information om varför ni inte kan få bidrag från er hemkommun eller liknande.

Motprestationer:
– Står Sverok JK för merparten av hyreskostnaden vill vi gärna att lokalen i mån av möjlighet är öppen för andra Sverokföreningar som är verksamma på orten.
– Verksamhet i lokalen måste vara Sverokverksamhet utövad av och för Sverokmedlemmar.
– Vi ser gärna att verksamheten i lokalen rapporteras till Studiefrämjandet som ger stöd till Sverokföreningar. Kontakta johan.jonsson@studieframjandet.se så hjälper han er.

Arrangemangsbidrag

Vill du och din förening genomföra ett arrangemang så kan ni söka pengar av oss för att genomföra arrangemanget. Det kan vara en spelhelg, ett konvent, ett lajv, ett LAN, en festival eller något
liknande. Skicka in en beskrivning av vad det är ni vill göra och en kalkyl på hur mycket pengar ni skulle behöva av oss för att genomföra arrangemanget. Vi vill gärna ha en fullständig budget, men det är inget krav. Om ni inte vet hur en budget skrivs, maila gärna och fråga om hur en budget görs.

Motprestationer:
– Verksamhet under arrangemanget måste vara Sverokverksamhet utövad av och för Sverokmedlemmar
– Kan ni under arrangemanget rekrytera nya medlemmar till Sverok är det givetvis en fördel.
– Vi ser gärna att verksamheten under arrangemanget rapporteras till Studiefrämjandet som ger stöd till Sverokföreningar. Kontakta johan.jonsson@studieframjandet.se så hjälper han er.

Ansökningarna ska skickas till: info@jk.sverok.se och ska innehålla:
Syfte (vad ska pengarna användas till och varför det är en verksamhet som gagnar spelhobbyn)
Budget (beräknade inkomster och utgifter uppspaltade i lämpliga poster)
Kontaktuppgifter (telefonnummer och mail)
Bankgiro eller kontouppgifter (dit pengarna ska skickas om ansökan bifalles)

Vi ser dessutom gärna att det synliggörs varifrån ni fått bidrag till er verksamhet.

Målet är att besluten för bidragen skall tas inom två veckor efter sista ansökningsdag.