Ordförande

Jonas Billing
info@jk.sverok.se

Kassör

Johan Jonsson
johan.jonsson@studieframjandet.se

Ledamöter

Andreas Westman
andreas.westman@druidz.se

Sverok JKs Ledamot

Jessica Roos
vildkatt@jk.sverok.se

Jonas Linde
info@sverok.se

Johan Jonsson
johan.jonsson@studieframjandet.se

Suppleanter

1. Filip Horvath Nyman

2. Kristoffer Svensson

kristoffer.svensson@tacticallan.se

3. Karl-Johan Senglert

Valberedning

Claes Gerleman (sammankallande)

Andreas Öggesjö