Kallelse till årsmöte

Den 5/2-16 klockan 14:00 kommer Sverok Jönköping-Kronoberg att ha årsmöte i föreningen Gameboards & Broadswords – Syds lokaler på Kulturhuset i Jönköping.

 

 

Hur hittar man till mötet?

Vi möts i Gameboards & Broadswords – SYDs lokaler på andra våningen på Kulturhuset i Jönköping. Adressen dit är: Svavelsticksgränd 7-9 i Jönköping. Om du kommer med tåg har du tur. Lokalen ligger inom bekvämt gångavstånd från centralstationen. Området som lokalen ligger på heter Tändsticksområdet och ligger bredvid järnvägen. En snabb googling borde kunna visa rätt, men SE UPP – det finns 2 kulturhus i Jönköping. Om det du hittar heter Spira, är ett sanslöst dyrt skrytbygge och ligger vid en bro, så har du hittat fel. Om det du hittar är en charmig fabrikslokal från 1800-talet, så har du hittat rätt. Välkommen.

 

Vilka får komma?

Alla Sverokföreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får skicka delegater. Här kommer ett utdrag ur stadgarna som visar hur många:

 

 • 15 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.
 • 16    Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

2 ombud för upp till och med 50 medlemmar

3 ombud för 51 – 100 medlemmar

4 ombud för 101 – 150 medlemmar

5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.

Till grund för denna räkning ligger det högsta medlemstal, som under föregående år rapporterats till distriktet.

 • 17    Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.

Alla medlemmar i Sverok-anslutna föreningar som har sitt säte inom Jönköping eller Kronobergs gränser får alltså komma, men rösträtt har man bara som ombud för sin förening. Sverok JK ersätter utlägg för resor till mötet för ombud. Resorna ska dock ha skett inom Sverige och ha utnyttjat det billigaste alternativet som fanns tillgängligt. Ta med kvitton, eller skicka dem i efterhand till vår kassör.

 

Vad kommer att avhandlas?

Jag är glad att jag frågade. Här kommer dagordningen:

Dagordning för Sverok Jönköping-Kronobergs årsmöte 5/2 2017 klockan 14:00

 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Upprättande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning
 10. Revisionsberättelser
 11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 12. Val av distriktsordförande
 13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 14. Val av ledamöter
 15. Val av revisorer och valberedning
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 17. Fastställande av avgifter
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

 

Om du vill påverka distriktets verksamhet i någon riktning är det här rätt forum. Om du till exempel vill driva igenom att bidragen viktas i någon riktning, att distriktet arbetar med speciella projekt eller samarbeten eller själv vill delta i arbetet på någon förtroendepost. Det här är din chans att påverka och styra distriktet!

 


 

Är det här det enda mötet?

Det är det enda årsmötet, men vi kommer att ha ett förberedande möte i Växjö den 15/1 i föreningen VÄS spellokaler på Håkan Sjögrens väg 9A (källaringången på sidan) vid 13-tiden och framåt. Vi kommer inte att fatta några beslut under mötet, men om det uppkommer förslag, så lovar vi att ta med dem och lyfta dem på årsmötet. Om det kommer skriftliga förslag kommer de att lyftas som motioner, i annat fall som övriga frågor. Det här är din chans om du vill påverka, men inte vill/kan komma till Jönköping på årsmötet. Vi ersätter resor för upp till 3 föreningsrepresentanter per förening. Samma regler gäller i övrigt som de som gäller vid resersättning för ombud till årsmötet.

 

Motioner. När måste de vara inne?

Bra fråga. De måste ha kommit in senast den 15/1. De skickas lättast in till vår info-mail som har den här adressen: info@jk.sverok.se

 

Kommer det mer info sen?

Ja, vi kommer att skicka ut möteshandlingar under veckan efter den 15/1. Då kommer ni att få alla handlingar, inklusive motioner från mötet den 15:e.

 

Finns det något annat sätt att få information?

Vi uppdaterar regelbundet vår facebook med info om möten och annat smått och gott. Den hittar du på: https://www.facebook.com/SverokJK

 

Serverar ni fika?

Japp.

 

 

Välkomna

 

Styrelsen i Sverok Jönköping-Kronoberg

Inbjudan från Landstinget

Vi har fått en inbjudan från Landstinget i Jönköpings Län att vara med på ett diskussionsmöte om ungdomars syn på demokrati. Om det är någon i distriktet som vill vara med och prata, så meddela oss på info@jk.sverok.se senast 28 augusti.

Mötet hålls den 10 september kl 1800 i Ungdomens Hus på Rosenlund i Jönköping. Flera från styrelsen tänker delta, så ni behöver inte känna er ensamma.

Under uppbyggnad

Vi håller på att uppdatera sidan, och snart kommer den att vara fylld av innehåll.